Data bijeenkomsten

Waar deze worden gehouden wordt in ons blad Contact bekend gemaakt

Het bestuur.